عراق، بغداد، كاظمين مقدس
+964-7800359500
+964-7735909080
برگزاری آزمون آمفا در عراق برای اولین بار

عکس های آلبوم
عدد الصور :7
تاریخ :24/11/2019
نمایش ها :765

برگزاری آزمون آمفا در عراق برای اولین بار

عکس های آلبوم   
کارگاه دانش افزایی سطح چهارم گروه فارسی بغداد

عکس های آلبوم
عدد الصور :5
تاریخ :03/04/2018
نمایش ها :961

کارگاه دانش افزایی سطح چهارم گروه فارسی بغداد

عکس های آلبوم   
کارگاه دانش افزایی سطح دوم گروه فارسی بغداد

عکس های آلبوم
عدد الصور :3
تاریخ :03/04/2018
نمایش ها :903

کارگاه دانش افزایی سطح دوم گروه فارسی بغداد

عکس های آلبوم   
کارگاه روش تدریس برای اساتید دانشگاه بغداد

عکس های آلبوم
عدد الصور :7
تاریخ :31/02/2018
نمایش ها :1041

کارگاه روش تدریس برای اساتید دانشگاه بغداد

عکس های آلبوم   
نشست ادبی: از حافظ شيرازى تا شهريار تبريزى

عکس های آلبوم
عدد الصور :5
تاریخ :15/09/2018
نمایش ها :957

نشست ادبی: از حافظ شيرازى تا شهريار تبريزى

عکس های آلبوم   
کارگاه روش تدریس برای اساتید آموزشگاه های عراق

عکس های آلبوم
عدد الصور :4
تاریخ :01/04/2018
نمایش ها :965

کارگاه روش تدریس برای اساتید آموزشگاه های عراق

عکس های آلبوم   
کارگاه آموزش خبرنگاری و ترجمه

عکس های آلبوم
عدد الصور :6
تاریخ :03/05/2018
نمایش ها :946

کارگاه آموزش خبرنگاری و ترجمه

عکس های آلبوم   
اردوی تحصیلی گردشگری به علامه طباطبائی

عکس های آلبوم
عدد الصور :5
تاریخ :03/08/2018
نمایش ها :960

اردوی تحصیلی گردشگری به علامه طباطبائی

عکس های آلبوم   
نشست ادبی فردوسی و تاثیر او در میراث جهانی..

عکس های آلبوم
عدد الصور :6
تاریخ :22/01/2019
نمایش ها :839

نشست ادبی فردوسی و تاثیر او در میراث جهانی..

عکس های آلبوم   
کارگاه دانش افزايى دانشجويان سال سوم گروه زبان فارسى

عکس های آلبوم
عدد الصور :4
تاریخ :03/04/2018
نمایش ها :961

کارگاه دانش افزايى دانشجويان سال سوم گروه زبان فارسى

عکس های آلبوم   

عکس های آلبوم
عدد الصور :7
تاریخ :01/04/2018
نمایش ها :2693

آلبوم های بیشتر دیده شده